Leidiniai
„Tremtinio užrašai“ II dalis

„Tremtinio užrašai“ II tomas, 368 psl., kietas įrišimas, iliustr.

Algimanto Katiliaus „Tremtinio užrašų“ antras tomas – tai aštuoniolikamečio dienoraščiai, kuriuose jaunuolis aprašo savo nuotykius ir gyvenimo įvykius pabėgus iš Sibiro ir pradėjus mokytis Utenos berniukų gimnazijoje. Čia jis tampa ne vieno kraupaus įvykio to meto Lietuvoje ir dviejų masinių trėmimų (1948 ir 1949 m.) liudininku. KGB nepalieka ramybėje Algimanto ir jo šeimos narių – 1951 m. areštuoja ir nuteisia trejiems metams lagerio už pabėgimą iš tremties. Autorius dienoraštį vėl pradeda rašyti grįžęs iš lagerio. Knyga iliustruota nuotraukomis ir KGB dokumentais, saugomais Lietuvos ypatingajame archyve.

Norintys įsigyti knygą prašome spausti čia.

 
 
Tematika Knygos
Vieta Vilnius
Kaina 8 €